Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขงานสวัสดิการฯ (21 เม.ย. 2564)  
คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน (โควิด-19) (19 เม.ย. 2564)  
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ประจาปีงบประ... (16 เม.ย. 2564)  
รายงานเชิงสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำ... (09 เม.ย. 2564)
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (02 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 (17 ก.พ. 2564)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 39 รายการ ประ... (15 ก.พ. 2564)
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (11 ก.พ. 2564)
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากป... (20 ม.ค. 2564)
8พฤติกรรม ป้องกันโรคโควิด-19 (20 ม.ค. 2564)
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเ... (18 ม.ค. 2564)
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 (04 ม.ค. 2564)
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหน้งสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดธรรมเนี... (18 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (01 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (01 ธ.ค. 2563)
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (15 ต.ค. 2563)
การป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา (02 ต.ค. 2563)
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามามาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระ... (02 ต.ค. 2563)
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (28 ก.ย. 2563)
ประกาศใช้ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการเปิดโลกวิชาการเปิด... (30 มี.ค. 2564)  

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้... (29 มี.ค. 2564)  

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นร... (24 มี.ค. 2564)  

โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด... (10 มี.ค. 2564)

ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่... (08 มี.ค. 2564)

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายกลา... (01 มี.ค. 2564)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (06 พ.ย. 2563)

โครงการสืบสานประเพณีลอยกร... (02 พ.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมศักยภาพและ... (02 ต.ค. 2563)

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้... (18 ก.ย. 2563)

โครงการอนุรักษ์ประเพณี ศิ... (16 ก.ย. 2563)

โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินช... (10 ก.ย. 2563)

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้า... (27 ส.ค. 2563)

Big Cleanning Day 2563 (13 ส.ค. 2563)

ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี... (10 ส.ค. 2563)

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอ... (30 ก.ค. 2563)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (26 พ.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ... (13 พ.ค. 2563)

ประชุมผู้อำนายการโรงพยาบา... (01 พ.ค. 2563)

โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ... (23 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 มกราคม-มีนาคม 64 (19 เม.ย. 2564)  
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 (19 เม.ย. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (11 มี.ค. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (11 มี.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (09 ก.พ. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหมาก ตำบลเกาะหมาก (22 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำบ่อหมาก กว้าง 65.50 เม... (18 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศที่ 1 เดือนตุลาค... (06 ม.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 (06 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหมาก ตำบลเกาะหมาก (09 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (04 ธ.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำบ่อหมาก (01 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 (04 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 คัน (02 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุ... (30 ต.ค. 2563)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564 ปรับปรุงสระน้ำเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ... (22 ต.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2564 ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที ประจำเดือน พ... (22 ต.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (21 ต.ค. 2563)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 คัน (14 ต.ค. 2563)
้จ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนตำบลเกาะหมาก (06 ต.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th