Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

 


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


คลิกดูปฏิทินการเลือกตั้ง   
เชิญชวนพี่น้องประชาชน ฉีดวัคซีนโควิด-19


ข้อปฏิบัติหลังรับการฉีดวัคซีนโควิด-19
 
            
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (15 พ.ย. 2564)  
ยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชก... (17 ก.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (15 ก.ย. 2564)  
จ้างออกแบบอาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนเกาะหมาก (09 ก.ค. 2564)
เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) ฉบับที... (03 มิ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากร อบต.เกาะหมาก (27 พ.ค. 2564)
ปิดที่ทำการ อบต.เกาะหมาก (25 พ.ค. 2564)
คู่มือและการป้องกันจากเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด19 (20 พ.ค. 2564)
โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ (03 พ.ค. 2564)
คำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 692 บังคับสวมหน้ากากอนามัย (28 เม.ย. 2564)
ประกาศ จังหวัดพัทลุง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับท... (27 เม.ย. 2564)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564 (23 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขงานสวัสดิการฯ (21 เม.ย. 2564)
คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน (โควิด-19) (19 เม.ย. 2564)
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ประจาปีงบประ... (16 เม.ย. 2564)
รายงานเชิงสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำ... (09 เม.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 ไตรมาสที่2 (1 ม.ค 2564 -... (08 เม.ย. 2564)
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (02 เม.ย. 2564)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (03 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 (17 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกี... (13 ส.ค. 2564)  

แห่เที่ยนพรรษา ประจำปี 25... (30 ก.ค. 2564)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (30 เม.ย. 2564)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (29 เม.ย. 2564)

สมาชิกสภาแสดงเจตนารมณ์ต่อ... (29 เม.ย. 2564)

ป้องกันและยับยั้งโรคอุบัต... (27 เม.ย. 2564)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์... (23 เม.ย. 2564)

ปลัดและเจ้าหน้าที่ อบต.แส... (22 เม.ย. 2564)

จัดทำร่างแผนพัฒนา อบต.เกา... (22 เม.ย. 2564)

จัดโครงการอบรมการเสริมสร้... (02 เม.ย. 2564)

โครงการเปิดโลกวิชาการเปิด... (30 มี.ค. 2564)

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้... (29 มี.ค. 2564)

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นร... (24 มี.ค. 2564)

โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด... (10 มี.ค. 2564)

ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่... (08 มี.ค. 2564)

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายกลา... (01 มี.ค. 2564)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (06 พ.ย. 2563)

โครงการสืบสานประเพณีลอยกร... (02 พ.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมศักยภาพและ... (02 ต.ค. 2563)

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้... (18 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแหลมกรวด 1 (22 พ.ย. 2564)  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวมิละ-บาลาเซาะ หมู่ที่ 11 (22 พ.ย. 2564)  
3.ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาลูกที่3หมู่ที่ 2 (22 พ.ย. 2564)  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายเขาลิง (ม.4) (19 พ.ย. 2564)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (12 พ.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 (03 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎ... (01 ต.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (20 ก.ย. 2564)
่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สายท่าตีน-เกาะโคบ หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1) ตำบลเกา... (03 ก.ย. 2564)
างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2 ) ตำบลเกาะหมาก คูรองรับน้ำคอนกร... (03 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายรอบเกาะโคบ หมู่ที่ 4 กว้า... (02 ก.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 (02 ก.ย. 2564)
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายท่าตีน-เกาะโคบ หมู่ที่ 8 (24 ส.ค. 2564)
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายรอบเกาะโคบ (13 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุม... (10 ส.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (10 ส.ค. 2564)
จ้างออกแบบอาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนเกาะหมาก โดยวิธีประกาศเชิ... (02 ส.ค. 2564)
ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบอาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนเกาะหมาก (27 ก.ค. 2564)
จ้างออกแบบอาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนเกาะหมาก (09 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการอื่น เพื่อดำรงต... (01 ต.ค. 2564)  
รับสมัครบุุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (02 มี.ค. 2564)  
การรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง (09 ธ.ค. 2563)  
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (10 ส.ค. 2563)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพ... (13 ก.ค. 2563)
การรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (06 พ.ย. 2562)
รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงในตำแหน่งที่ว่าง (21 ธ.ค. 2561)
รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต... (25 ต.ค. 2560)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th