Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 


ไฮไลท์ข่าว เล่าสู่ชุมชน
ผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพเฉลี่ยรวม 5 ด้าน ในระดับ ร้อยละ 89.33
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน นำตำบลเกาะหมากสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
KohMak Vision วิสัยทัศน์ 
"ตำบลแห่งการท่องเที่ยวที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นตำบลพัฒนาแล้วตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"
 


คลิก! ดูภาพขยาย ผลการประเมินประสิทธิภาพ อบต.เกาะหมาก ปี 2565
กองช่าง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานวันนี้
--------------------------------
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ขอเชิญผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่
โรงเรียน รพ.สต. วัด มัสยิด กลุ่มชุมชนต่างๆ ภาคประชาสังคม
และพี่น้องประชาชน ทุกหมู่บ้าน ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
“รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น”
สู่เป้าหมาย! เกาะหมาก พัทลุง เหลืองทั้งตำบล! ถนนสายดอกทองอุไร

โดยแจ้งวันเวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรม นำชุมชน เด็กๆ
มาร่วมใจจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
และสามารถขอรับ พันธุ์ต้นทองอุไร ได้ที่ สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
" เริ่มปลูกต้นไม้วันนี้ ร่มรื่นในวันหน้า
ถนนสายเกาะหมาก จะสวยงามสะอาดตา
โปรดช่วยกันดูแลรักษา ต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
ถิ่นเกาะหมาก ของเรา "
รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ (20 ก.ย. 2565)  
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที... (12 ก.ย. 2565)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ (05 ก.ย. 2565)  
ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโย... (29 ส.ค. 2565)
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ๑๖ ส.ค.๖๕ (11 ส.ค. 2565)
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ปี ๖๕ วันที่ ๙ ส.... (02 ส.ค. 2565)
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒... (01 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตทางสาธารณะ (บริเ... (21 ก.ค. 2565)
ขอเชิญประชาชนในตำบลเกาะหมาก ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ กฎหมายเบื้องต้... (08 ก.ค. 2565)
อบต.เกาะหมาก ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร... (14 มิ.ย. 2565)
อบต.เกาะหมาก ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร... (14 มิ.ย. 2565)
ขอเชิญชวนประชาชน ต.เกาะหมาก สมัครเข้าร่วมโครงการ อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (13 มิ.ย. 2565)
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาสมัยสามัญฯ ปี ๒๕๖๕ จันทร์ ๑๓ มิ.ย. ๖๕ (๙... (09 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือก... (08 มิ.ย. 2565)
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี ... (08 มิ.ย. 2565)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ที่ ๕๐๗ / ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดอ... (04 มิ.ย. 2565)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ที่ ๕๐๘ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการ... (03 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชา... (31 พ.ค. 2565)
ข่าวงานบริการประชาชน : โครงการ บำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงมิเตอร์น้ำ และท่อระบายน้... (05 พ.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับท่าน ที่เกิดก่อนวันที่... (29 เม.ย. 2565)
Responsive image
ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน

บุคลากร อบต.เกาะหมาก พร้อ... (28 ก.ย. 2565)  

การประชุมสภา อบต. เกาะหมา... (27 ก.ย. 2565)  

อบต. เกาะหมากร่วมสนับสนุน... (26 ก.ย. 2565)  

เกาะหมากจะสดใส เมื่อใส่ใจ... (24 ก.ย. 2565)

ท่องเที่ยวชุมชนเกาะหมาก ก... (19 ก.ย. 2565)

โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพข... (11 ก.ย. 2565)

อบต.เกาะหมาก พัทลุง มุ่งส... (06 ก.ย. 2565)

สายธรรมเกาะหมาก ธรรมะสัญจ... (06 ก.ย. 2565)

อบต.เกาะหมาก ร่วมกับ สสส.... (29 ส.ค. 2565)

อบต.เกาะหมาก ร่วม ZOOM โค... (24 ส.ค. 2565)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (17 ส.ค. 2565)

การประชุมสภา อบต.เกาะหมาก... (16 ส.ค. 2565)

๑๒ สิงหา มหามงคล อบต.เกาะ... (13 ส.ค. 2565)

อบต.เกาะหมาก ร่วมกิจกรรมเ... (12 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (09 ส.ค. 2565)

โครงการให้ความรู้ "กฎหมาย... (05 ส.ค. 2565)

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้... (04 ส.ค. 2565)

อบต.เกาะหมากร่วมกิจกรรมเฉ... (01 ส.ค. 2565)

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการด... (27 ก.ค. 2565)

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเ... (27 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง... (19 ก.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห... (15 ก.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายท่าต... (15 ก.ย. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต... (15 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ส... (15 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง... (14 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งถังประปาแบบมาตรฐาน ล... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพ่อขุนส... (08 ก.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (07 ก.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (07 ก.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (06 ก.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขาชันบ้านออกทหมู... (29 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหมุด... (29 ส.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหัวหิน ซอย 1 หมู่ที... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอนุช... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (23 ส.ค. 2565)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหม... (23 ส.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางพร้อมขุดเจ... (23 ส.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งถังประปาแบบมาตรฐาน ลูกที่ 4 หมู่ที่ 9 (23 ส.ค. 2565)
ประกาศเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (23 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (07 ก.ย. 2565)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง หัวหน้... (22 ส.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างฯ ตำแหน่งผ... (12 ก.ค. 2565)  
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่... (30 มิ.ย. 2565)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ใ... (30 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (... (08 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาย... (18 พ.ค. 2565)
ประกาศคณะกรรมดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะห... (11 มี.ค. 2565)
รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่... (18 ก.พ. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต... (01 ก.พ. 2565)
รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการอื่น เพื่อดำรงต... (01 ต.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผู้บริหาร
:: สายตรงนายก 
โทร. 099-393-5193 
หรือ : 0-7482-9781 
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
เกาะหมาก ....โก้มาก

แจ้งระบบไฟฟ้า ประปา ขัดข้อง ออนไลน์

แจ้งสนับสนุนรถน้ำ


 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th