Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อด... (03 ส.ค. 2563)  
กำหนดเวลาห้ามรถบรรทุกวิ่งในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก (31 ก.ค. 2563)  
ขอเชิญเที่ยวงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ประจำปี 63 ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ครั้งที่ 16... (13 ก.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งประปา ม... (10 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเมษาย... (03 ก.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประก... (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ม.3... (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดต่... (05 มิ.ย. 2563)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (01 มิ.ย. 2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (01 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มารับบริหารหรือติดต่องานกับ อบต.เกาะหมาก เข้าร่วมตอบแบ... (01 มิ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ม.3,4,7,8,9 (28 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ม.6 (26 พ.ค. 2563)
เพลตฟอร์ม ไทยชนะ (26 พ.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหล... (20 พ.ค. 2563)
การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแพทย์แผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ (19 พ.ค. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปา หมู่ที่5 (19 พ.ค. 2563)
อบต.เกาะหมาก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอปากพะยูน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก... (15 พ.ค. 2563)
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก (14 พ.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตำบลเกาะหมาก ม.6 (13 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอ... (30 ก.ค. 2563)  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (26 พ.ค. 2563)  

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ... (13 พ.ค. 2563)  

ประชุมผู้อำนายการโรงพยาบา... (01 พ.ค. 2563)

โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ... (23 เม.ย. 2563)

้ส่งมอบแอลกอฮอล์เจล ขนาด ... (22 เม.ย. 2563)

วิธีป้องกันตนเองเบี้องตนจ... (20 เม.ย. 2563)

แจกหน้ากากอนามัยให้กับพ่อ... (30 มี.ค. 2563)

โครงการเชิงอบรมปฏิบัติการ... (13 มี.ค. 2563)

ค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Da... (28 ก.พ. 2563)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี25... (13 ม.ค. 2563)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลั... (20 ธ.ค. 2562)

การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพร... (13 พ.ย. 2562)

โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต... (03 ก.ย. 2562)

โครงการธนาคารขยะ (31 พ.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู... (10 เม.ย. 2562)

โครงการค่ายกลางวันเด็กก่อ... (21 ก.พ. 2562)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน... (12 ม.ค. 2562)

จิตอาสาพัฒนาวัด บำเพ็ญประ... (15 ต.ค. 2561)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสม... (14 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (03 ส.ค. 2563)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 (01 ก.ค. 2563)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อาหารเสริมนมยูเอชที) (14 พ.ค. 2563)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (01 พ.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5) (01 พ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 (01 เม.ย. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการติดตั้งเสียงตามสายป... (26 มี.ค. 2563)
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (02 มี.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ... (21 ก.พ. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ม4,10 (19 ก.พ. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 คูระบายน้ำตัวยู ท่าตีน-แหลม... (18 ก.พ. 2563)
เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการระบบไฟฟ้า หมู่ที่3,10 (18 ก.พ. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (11 ก.พ. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 7 ก.พ พ.ศ. 2563 (07 ก.พ. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบาย... (04 ก.พ. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (04 ก.พ. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (04 ก.พ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 (03 ก.พ. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (23 ม.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (07 ม.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
test (22 ต.ค. 2561)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผู้บริหาร
:: สายตรง ผู้บริหาร  นายก โทร : 0-7482-9781 ต่อ 101  รองนายก : โทร : 0-7482-9781 ต่อ 102
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
ทดสอบ (13 ต.ค. 2558)  
ทดสอบ (05 ส.ค. 2558)  
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th