Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลท่องเที่ยวตำบลเกาะหมาก     เกาะหมาก.....โก้มาก


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เตรียมพร้อมจัดงาน
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ร.ศ.๑๐๘ "ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง"
ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ อ่าวท่ายาง - เกาะสี่เกาะห้า - บ้านเขาชัน
......
โปสเตอร์ งานย้อนรอยประวัติศาสตร์ ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ปี 65 
            
ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
อบต.เกาะหมาก ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร... (14 มิ.ย. 2565)  
อบต.เกาะหมาก ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร... (14 มิ.ย. 2565)  
ขอเชิญชวนประชาชน ต.เกาะหมาก สมัครเข้าร่วมโครงการ อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (13 มิ.ย. 2565)  
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาสมัยสามัญฯ ปี ๒๕๖๕ จันทร์ ๑๓ มิ.ย. ๖๕ (๙... (09 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือก... (08 มิ.ย. 2565)
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี ... (08 มิ.ย. 2565)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ที่ ๕๐๗ / ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดอ... (04 มิ.ย. 2565)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ที่ ๕๐๘ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการ... (03 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชา... (31 พ.ค. 2565)
ข่าวงานบริการประชาชน : โครงการ บำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงมิเตอร์น้ำ และท่อระบายน้... (05 พ.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับท่าน ที่เกิดก่อนวันที่... (29 เม.ย. 2565)
มีข่าวดีๆมาบอก...นำขยะอันตราย...มาแลกไข่ อิ่มท้อง สุขใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม 3-6 พฤษ... (25 เม.ย. 2565)
ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลเกาะหมาก นำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระ... (25 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (19 เม.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือ... (11 เม.ย. 2565)
ประกาศ เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใ... (06 เม.ย. 2565)
ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเข้าร... (17 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสร... (16 มี.ค. 2565)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมา... (14 มี.ค. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (25 ก.พ. 2565)
Responsive image
ภาพข่าวกิจกรรม อบต. ทำอะไร?

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเส... (30 มิ.ย. 2565)  

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเส... (30 มิ.ย. 2565)  

อบต.เกาะหมาก ร่วมเก็บขยะท... (23 มิ.ย. 2565)  

อบต.เกาะหมาก อบรม อาสาสมั... (22 มิ.ย. 2565)

อบต.เกาะหมาก สร้างเยาวชน ... (21 มิ.ย. 2565)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พ... (17 มิ.ย. 2565)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (17 มิ.ย. 2565)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (17 มิ.ย. 2565)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (17 มิ.ย. 2565)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (14 มิ.ย. 2565)

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื... (06 มิ.ย. 2565)

อบต.เกาะหมาก ร่วมพิธีถวาย... (05 มิ.ย. 2565)

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสั... (05 มิ.ย. 2565)

ประชุมโครงการสานพลังภาคีข... (24 พ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบา... (24 พ.ค. 2565)

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นร... (23 พ.ค. 2565)

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้... (18 พ.ค. 2565)

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้... (11 พ.ค. 2565)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พ... (10 พ.ค. 2565)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (06 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (22 มิ.ย. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (06 มิ.ย. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 (06 พ.ค. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 (04 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 มกราคม 65 - ... (04 เม.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (04 มี.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 (08 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที... (10 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 (06 ม.ค. 2565)
ประกาศเชิญชวนให้มาเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์ หมู... (24 ธ.ค. 2564)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงพลังงานแสงอาท... (23 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาลูกที่ 3 หมู่ที่... (14 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราตา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวมิละ-บาลาเซ... (13 ธ.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (08 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำเขาลิง ม.4 (02 ธ.ค. 2564)
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวมิละ-บาลาเซาะ หมู่ที่ 11 (22 พ.ย. 2564)
3.ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาลูกที่3หมู่ที่ 2 (22 พ.ย. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายเขาลิง (ม.4) (19 พ.ย. 2564)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (16 พ.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 (03 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (... (08 มิ.ย. 2565)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาย... (18 พ.ค. 2565)  
ประกาศคณะกรรมดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะห... (11 มี.ค. 2565)  
รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่... (18 ก.พ. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต... (01 ก.พ. 2565)
รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการอื่น เพื่อดำรงต... (01 ต.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผู้บริหาร
:: สายตรงนายก 
โทร. 099-393-5193 
หรือ : 0-7482-9781 
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
เกาะหมาก ....โก้มาก

แจ้งระบบไฟฟ้า ประปา ขัดข้อง ออนไลน์

แจ้งสนับสนุนรถน้ำ


 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th