Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (15 ต.ค. 2563)  
การป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา (02 ต.ค. 2563)  
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามามาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระ... (02 ต.ค. 2563)  
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (28 ก.ย. 2563)
การเปิดเผยราคาและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า... (17 ส.ค. 2563)
การเปิดเผยราคาและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ส... (17 ส.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว... (07 ส.ค. 2563)
ประกาศ รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (04 ส.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (03 ส.ค. 2563)
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อด... (03 ส.ค. 2563)
กำหนดเวลาห้ามรถบรรทุกวิ่งในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก (31 ก.ค. 2563)
ขอเชิญเที่ยวงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ประจำปี 63 ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ครั้งที่ 16... (13 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งประปา ม... (10 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเมษาย... (03 ก.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประก... (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ม.3... (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดต่... (05 มิ.ย. 2563)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (01 มิ.ย. 2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (01 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มารับบริหารหรือติดต่องานกับ อบต.เกาะหมาก เข้าร่วมตอบแบ... (01 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (06 พ.ย. 2563)  

โครงการสืบสานประเพณีลอยกร... (02 พ.ย. 2563)  

โครงการส่งเสริมศักยภาพและ... (02 ต.ค. 2563)  

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้... (18 ก.ย. 2563)

โครงการอนุรักษ์ประเพณี ศิ... (16 ก.ย. 2563)

โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินช... (10 ก.ย. 2563)

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้า... (27 ส.ค. 2563)

Big Cleanning Day 2563 (13 ส.ค. 2563)

ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี... (10 ส.ค. 2563)

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอ... (30 ก.ค. 2563)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (26 พ.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ... (13 พ.ค. 2563)

ประชุมผู้อำนายการโรงพยาบา... (01 พ.ค. 2563)

โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ... (23 เม.ย. 2563)

้ส่งมอบแอลกอฮอล์เจล ขนาด ... (22 เม.ย. 2563)

วิธีป้องกันตนเองเบี้องตนจ... (20 เม.ย. 2563)

แจกหน้ากากอนามัยให้กับพ่อ... (30 มี.ค. 2563)

โครงการเชิงอบรมปฏิบัติการ... (13 มี.ค. 2563)

ค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Da... (28 ก.พ. 2563)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี25... (13 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 (04 พ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 คัน (02 พ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุ... (30 ต.ค. 2563)  
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564 ปรับปรุงสระน้ำเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ... (22 ต.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2564 ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที ประจำเดือน พ... (22 ต.ค. 2563)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 คัน (14 ต.ค. 2563)
้จ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนตำบลเกาะหมาก (06 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศที่ 4 เดือนกรกฎา... (02 ต.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete... (22 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังป... (10 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางสายท่... (10 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านท่าตีน-บ้านเกาะโ... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเคียง-อ่าวท่ายาง... (03 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ออกแบบก่อสร้างศูนย์ศึกษาเรี... (02 ก.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 (01 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาสายปั๊มน้ำมัน-โรงเรียมัธยมเกาะหมาก หมู่... (01 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาแบบกรมทรัพยากรน้... (27 ส.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายท่าตีน-เกาะโคบ (25 ส.ค. 2563)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ซื้ออาหารเสริม นม ยูเอชที เดื... (24 ส.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
test (22 ต.ค. 2561)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผู้บริหาร
:: สายตรง ผู้บริหาร  นายก โทร : 0-7482-9781 ต่อ 101  รองนายก : โทร : 0-7482-9781 ต่อ 102
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th