Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

 


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 พ.ย. 2564
ถึง
00 00 543
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก 3.ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาลูกที่3หมู่ที่ 2
22 พ.ย. 2564
ถึง
00 00 543
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวมิละ-บาลาเซาะ หมู่ที่ 11
22 พ.ย. 2564
ถึง
00 00 543
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศโครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแหลมกรวด 1
19 พ.ย. 2564
ถึง
00 00 543
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายเขาลิง (ม.4)
12 พ.ย. 2564
ถึง
00 00 543
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนบ้านนายวินัย-บ่อม่วง หมู่ที่ 8
03 พ.ย. 2564
ถึง
03 พ.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
01 ต.ค. 2564
ถึง
01 ต.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
01 ต.ค. 2564
ถึง
01 ต.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564
20 ก.ย. 2564
ถึง
20 ก.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
03 ก.ย. 2564
ถึง
03 ก.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2 ) ตำบลเกาะหมาก คูรองรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 150 เมตร การ์ดเรียล ความยาว 290 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th