Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 พ.ค. 2563
ถึง
14 พ.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อาหารเสริมนมยูเอชที)
01 พ.ค. 2563
ถึง
01 พ.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
01 พ.ค. 2563
ถึง
01 พ.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5)
01 เม.ย. 2563
ถึง
01 เม.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
26 มี.ค. 2563
ถึง
26 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน 3,4,7,8,9
02 มี.ค. 2563
ถึง
02 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
21 ก.พ. 2563
ถึง
21 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3,10
19 ก.พ. 2563
ถึง
19 ก.พ. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ม4,10
18 ก.พ. 2563
ถึง
18 ก.พ. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการระบบไฟฟ้า หมู่ที่3,10
18 ก.พ. 2563
ถึง
18 ก.พ. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 คูระบายน้ำตัวยู ท่าตีน-แหลมหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th