Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ก.ย. 2564
ถึง
03 ก.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2 ) ตำบลเกาะหมาก คูรองรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 150 เมตร การ์ดเรียล ความยาว 290 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง
03 ก.ย. 2564
ถึง
03 ก.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สายท่าตีน-เกาะโคบ หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1) ตำบลเกาะหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
02 ก.ย. 2564
ถึง
02 ก.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
02 ก.ย. 2564
ถึง
02 ก.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายรอบเกาะโคบ หมู่ที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 3.040 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.500 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
24 ส.ค. 2564
ถึง
01 ก.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายท่าตีน-เกาะโคบ หมู่ที่ 8
13 ส.ค. 2564
ถึง
30 ส.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายรอบเกาะโคบ
10 ส.ค. 2564
ถึง
10 ส.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
10 ส.ค. 2564
ถึง
26 ต.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนเกาะหมาก
02 ส.ค. 2564
ถึง
09 ส.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก จ้างออกแบบอาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนเกาะหมาก โดยวิธีประกาศเชิญชวน
27 ก.ค. 2564
ถึง
27 ก.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบอาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th