Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ก.พ. 2564
ถึง
09 ก.พ. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
22 ม.ค. 2564
ถึง
05 ก.พ. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหมาก ตำบลเกาะหมาก
18 ม.ค. 2564
ถึง
21 ม.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำบ่อหมาก กว้าง 65.50 เมตร
06 ม.ค. 2564
ถึง
06 ม.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
06 ม.ค. 2564
ถึง
06 ม.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศที่ 1 เดือนตุลาคม 63 ถึงเดือนธันวาคม 63
09 ธ.ค. 2563
ถึง
30 ธ.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหมาก ตำบลเกาะหมาก
04 ธ.ค. 2563
ถึง
07 ธ.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
01 ธ.ค. 2563
ถึง
08 ธ.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำบ่อหมาก
04 พ.ย. 2563
ถึง
04 ธ.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
02 พ.ย. 2563
ถึง
02 ธ.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th