Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2563
ถึง
01 ต.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563
22 ก.ย. 2563
ถึง
22 ก.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สายท่าตีน - บ้านเกาะโคบ หมู่ที่ 10
10 ก.ย. 2563
ถึง
10 ก.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางสายท่าตีน-เกาะโคบ
10 ก.ย. 2563
ถึง
10 ก.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปา แบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หมู่ที่6
09 ก.ย. 2563
ถึง
17 ก.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านท่าตีน-บ้านเกาะโคบ หมู่ที่10
03 ก.ย. 2563
ถึง
03 ก.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเคียง-อ่าวท่ายาง พร้อมวางท่อ คสล. 6จุด หมู่ที่2
02 ก.ย. 2563
ถึง
10 ก.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ออกแบบก่อสร้างศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนตำบลเกาะหมาก
01 ก.ย. 2563
ถึง
11 ก.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาสายปั๊มน้ำมัน-โรงเรียมัธยมเกาะหมาก หมู่ที่ 6
01 ก.ย. 2563
ถึง
01 ก.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563
27 ส.ค. 2563
ถึง
09 ก.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หมู่ที่6

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th