Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 เม.ย. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ่งซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยางท่าตีน - เกาะโคบ (ช่วง sta18 + 043 - sta 18 + 353 และถนนสายน้ำบ่อหมาก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
20 มี.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
13 มี.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
10 มี.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 4 และ 10
10 มี.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยู
10 มี.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 8
09 มี.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตำบลเกาะหมาก (แบบทางหลวงชนบท) หมู่ที่ 3
05 มี.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธาณะ (แบบทางหลวงชนบท) หมู่ที่ 6
17 ก.พ. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค อบต.เกาะหมาก (test ระบบ เฟส 1)
17 ก.พ. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปีการศึกษา 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th