Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 มิ.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕
14 มิ.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
13 มิ.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ขอเชิญชวนประชาชน ต.เกาะหมาก สมัครเข้าร่วมโครงการ อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
09 มิ.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาสมัยสามัญฯ ปี ๒๕๖๕ จันทร์ ๑๓ มิ.ย. ๖๕ (๙.๓๐ น.)
08 มิ.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2565
08 มิ.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
04 มิ.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ที่ ๕๐๗ / ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
03 มิ.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ที่ ๕๐๘ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
31 พ.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เชิญร่วมประชุม ๖ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาวัดบางนาคราช
05 พ.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ข่าวงานบริการประชาชน : โครงการ บำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงมิเตอร์น้ำ และท่อระบายน้ำ ตามบ้านเรือน (ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th