Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แจกหน้ากากอนามัยให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเกาะหมากทุกท่าน

13 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการเชิงอบรมปฏิบัติการให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

28 ก.พ. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day Camp) ประจำปี 2563

13 ม.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563

20 ธ.ค. 2562
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

13 พ.ย. 2562
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

03 ก.ย. 2562
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิตตามหลักศิล 5 ประจำปี 2562

31 พ.ค. 2562
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการธนาคารขยะ

10 เม.ย. 2562
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562

21 ก.พ. 2562
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย (Day camp) ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th