Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

01 มี.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการกิจกรรมเข้าค่ายกลางวันของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

06 พ.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี 2563

02 พ.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 63

02 ต.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น

18 ก.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี ๒๕๖๓

16 ก.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการอนุรักษ์ประเพณี ศิ่ลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รำมโนราห์

10 ก.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศิล 5

27 ส.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2563

13 ส.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก Big Cleanning Day 2563

10 ส.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี 63

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th