Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 ม.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก เปิดประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เพื่อคัดเลือก ประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

07 ม.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

13 ส.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง

30 ก.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แห่เที่ยนพรรษา ประจำปี 2564

30 เม.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยที่ 1 1/2564 ครั้งที่ 2

29 เม.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สมาชิกสภาแสดงเจตนารมณ์ต่อต้อนการทุจริต

29 เม.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1

27 เม.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ป้องกันและยับยั้งโรคอุบัติใหม่ โควิด-19

23 เม.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

22 เม.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก จัดทำร่างแผนพัฒนา อบต.เกาะหมาก 2561-2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th