Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ส.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
05 มิ.ย. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
01 มิ.ย. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
27 มิ.ย. 2562 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
06 มี.ค. 2562 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
14 พ.ย. 2561 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
11 ต.ค. 2561 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑
04 พ.ค. 2561 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
05 ม.ค. 2561 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
05 ม.ค. 2561 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th