Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ม.3,4,7,8,9
05 มิ.ย. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
01 มิ.ย. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มารับบริหารหรือติดต่องานกับ อบต.เกาะหมาก เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เกาะหมาก ในปีงบประมาณ 2563
01 มิ.ย. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
28 พ.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ม.3,4,7,8,9
26 พ.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก เพลตฟอร์ม ไทยชนะ
26 พ.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ม.6
20 พ.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ/เยี่ยวยาผู้ได้รับผลการกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
19 พ.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปา หมู่ที่5

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th