Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.พ. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 9
15 ก.พ. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 39 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564โดยวิธีขายทอดตลาด
11 ก.พ. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
20 ม.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก 8พฤติกรรม ป้องกันโรคโควิด-19
20 ม.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากประจำปีการศึกษา 2564
18 ม.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
04 ม.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564
18 ธ.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหน้งสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559-2563
01 ธ.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
01 ธ.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th