Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 พ.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก การตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี อบต.เกาะหมาก

12 พ.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

04 พ.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งที่ 12 (ลูกกุ้งก้ามกราม 5 ล้านตัว + ลูกกุ้งกุลาดำ 1 หมื่นตัว)

21 เม.ย. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

15 เม.ย. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖

12 เม.ย. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

11 เม.ย. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

31 มี.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ ทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะ ตัดต้นไม้กิ่งไม้ ทำความสะอาดถนน

30 มี.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการ "สร้างสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน" ประจำปี ๒๕๖๖

28 มี.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th