Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม อบต. ทำอะไร?
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 มิ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

30 มิ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565

23 มิ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ร่วมเก็บขยะทะเล กับ สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 5

22 มิ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก อบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักถิ่นเกาะหมาก ปี 65

21 มิ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก สร้างเยาวชน สืบสานรำมโนราห์ จากมรดกภูมิปัญญาไทยใต้ สู่มรดกโลก UNESCO

17 มิ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เกาะหมาก

17 มิ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เกาะหมาก

17 มิ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติและการดำเนินการตามกฎหมาย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม อบต.เกาะหมาก

17 มิ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

14 มิ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th