Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ธ.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

27 พ.ย. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก จัดโครงการสืบสานประเพณี

23 พ.ย. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รับมอบใบประกาศนียบัตรเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ Khomak Smart City เกาะหมากเมืองอัจฉริยะ

17 พ.ย. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการส่งเสริมให้ความรู้และป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัยและบริการทันตกรรมเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2567

14 พ.ย. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

08 พ.ย. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ได้รับรางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

07 พ.ย. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก “ส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ คืนสู่ทะเลสาบสงขลา” มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ๔ ล้านตัว

03 พ.ย. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก การพัฒนานวัตกรรม เพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

02 พ.ย. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาผู้สูงอายุในตำบลเกาะหมาก โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

25 ต.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178 / 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th