Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน
มาตรการป้องกันการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ต.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ของ อบต.เกาะหมาก
05 ต.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 เม.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
18 เม.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
23 ธ.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พ.ศ. ๒๕๖๒
22 ธ.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
01 ต.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 ก.ย. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19 เม.ย. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ 2564-2565
14 ส.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th