Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว ณ เขานางฟ้า
Responsive image
ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว ณ เขานางฟ้า
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-14.00 น.
----------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานโดยนายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
เจ้าหน้าที่หน่วยพิทกษ์ป่าอ่าวท่ายาง เจ้าหน้าที่จาก สภ.เกาะนางคำ น้องๆจากโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก และชาวบ้าน
ร่วมแรงร่วมใจกันปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้สถานที่มีความสวยงามเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ
แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ ทั้งนี้ยังได้ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นในพื้นที่
 
ณ เขานางฟ้า ม.10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
         
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2567