Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
สงการนต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
Responsive image
“สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เติมเต็มความสุขใจให้ทุกคน”
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ร่วมกับ วัดภัทราราม(แหลมกรวด) จัดโครงการวันสงกรานต์
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ณ วัดภัทราราม (บ้านแหลมกรวด) ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สังคมได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในความสำคัญของผู้สูงอายุ
โดยร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุในตำบล และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ และศิลปะ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ให้ดำรงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นตลอดไป โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนอันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างหน่วยงาน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก

โดยมีนายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายก อบต.เกาะหมากประธานในพิธีเปิดโครงการ
พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.เกาะหมาก ร่วมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน
ชาวบ้าน และลูกๆหลานๆในตำบลเกาะหมาก ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ คนเฒ่าคนแก่ซึ่งเป็นที่เคารพรักจำนวน70ท่าน
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการถวายสังฆทาน สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำตาหลวงอินทร์ ตาหลวงเย็น
มีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน รำมโนราห์ การแสดงของสมาชิกในชุมชน ถึงแดดจะร้อนยังไงก็ไม่หวั่น สวยงามทุกชุด
บรรยากาศภายในงานจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความอบอุ่น
 
ขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้
         
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2567