Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ห่มผ้า เจดีย์ทอง วัดชลธาวดี ประจำปี 2567
Responsive image
ห่มผ้า เจดีย์ทอง วัดชลธาวดี (วัดเกาะโคบ)
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานของ นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงาน ลูกจ้างและผู้นำชุมชน ร่วมกับวัดชลธาวดี (วัดเกาะโคบ) จัดงานแห่ผ้าขึ้นห่มเจดีย์วัด
 
โดยมีวัตถุประสงค์
-เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
-ส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางพุทธศาสนา
-สร้างคุณค่าทางจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
-สร้างเสริมความรัก ความสามัดคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายใต้ในท้องถิ่น
พร้อมพิธี บวงสรวงตาครูหมอ บวงสรวงพญานาค และ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงวัย
ณ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 
สงกรานต์นี้ อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง กันถ้วนหน้า
         
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2567