Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวก 7 วัน อันตราย ช่วงสงกรานต์ 2567
Responsive image
พื้นที่ตำบลเกาะหมากพร้อมเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวก 7 วัน อันตราย ช่วงสงกรานต์ 2567
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากภายใต้การบริหารงานของ นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายก อบต.เกาะหมาก
ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอปากพะยูน สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ได้เข้าร่วมพิธีจุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
โดยมี นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เชิงสะพาน เกาะหมาก-ปากพะยูน
เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
หากพี่น้องประชาชนท่านใดประสบปัญหาระหว่างการเดินทาง หรือต้องการความช่วยเหลือ เมื่อเข้าพื้นที่ ตำบลเกาะหมาก
หรือผ่านเส้นทาง เกาะหมาก-ปากพะยูน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
         
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2567