Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ เข้าศึกษาดูงาน Khomak Smart City เกาะหมากเมืองอัจฉริยะ
Responsive image
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ เข้าศึกษาดูงาน Khomak Smart City เกาะหมากเมืองอัจฉริยะ
 
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานของนายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงาน อบต.เกาะหมาก
ร่วมให้การต้อนรับ นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ จากเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
การดำเนินงาน ระบบ Khomak Smart City เกาะหมากเมืองอัจฉริยะ รวมไปถึงศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำของ อบต.เกาะหมาก
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จาก บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่มาร่วมต้อนรับ
พร้อมให้คำแนะนำและ คำปรึกษาเพิ่มเติมแก่เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ในการบริหารจัดการระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดภายในพื้นที่ เพื่อพัฒนาต่อยอดและยกระดับก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City
         
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2567