Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนในการขับเคลื่อนงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ครั้งที่ 20
Responsive image
ขับเคลื่อนงานย้อนรอยประวัติศาสตร์​ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานของ นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบต.เกาะหมาก
ร่วมด้วย นางอภิญญา สุวรรณ  วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง  และคณะ
ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนในการขับเคลื่อนงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง
ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 

ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้น ณ หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน 
ในระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฏาคม 2567 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ 
น้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2567