Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ บริเวณ หมู่ที่5 บ้านปากบางนาคราช
Responsive image
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

♡♡♡เป้าหมาย เกาะหมากเหลืองทั้งตำบล♡♡
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
นายชต หมัดระหีม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ร่วมกันทำกิจกรรม รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้ ริมถนน
และเก็บขยะบริเวณริมถนนสายหลักทั้งสองข้างทางตั้งแต่บ้านปากบางนาคราช หมู่ที่ 5
ถึงหัวสะพานเกาะหมาก-ปากพะยูน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
♡♡ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลเกาะหมาก และปรับทัศนียภาพสองข้างทางให้สดใสน่ามอง

ภาพข่าว: ประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2566