Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ บริเวณ หมู่ที่5 บ้านปากบางนาคราช
Responsive image
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

♡♡♡เป้าหมาย เกาะหมากเหลืองทั้งตำบล♡♡
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
นายชต หมัดระหีม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ร่วมกันทำกิจกรรม รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้ ริมถนน
และเก็บขยะบริเวณริมถนนสายหลักทั้งสองข้างทางตั้งแต่บ้านปากบางนาคราช หมู่ที่ 5
ถึงหัวสะพานเกาะหมาก-ปากพะยูน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
♡♡ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลเกาะหมาก และปรับทัศนียภาพสองข้างทางให้สดใสน่ามอง

ภาพข่าว: ประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2566