Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ความเดือดร้อนรำคาญของประชาชน จากฝุ่น ดิน โคลน บนถนนสาธารณะอันมีสาเหตุจากรถบรรทุก
Responsive image
ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ความเดือดร้อนรำคาญของประชาชน จากฝุ่น ดิน โคลน
บนถนนสาธารณะอันมีสาเหตุจากรถบรรทุก

 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานของ
นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

 
ได้จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ความเดือดร้อนรำคาญของประชาชน จากฝุ่น ดิน โคลน
บนถนนสาธารณะอันมีสาเหตุจากรถบรรทุก

 
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง อบต.เกาะหมาก
ร่วมด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ รพสต.บ้านเกาะหมาก
ผู้แทนประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประกอบการบ่อดินในตำบลเกาะหมาก
ร่วมกันเสนอความคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง ข้อกำหนด และกฏปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนจากฝุ่น ดิน โคลน บนถนนสาธารณะ อันมีสาเหตุจากรถบรรทุก

ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้ ได้มีข้อตกร่วมกันดังนี้
๑. ดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณปากทางแบบถาวร
๒. ดำเนินการซ่อมแซมถนนแบบเร่งด่วนให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้สะดวกและปลอดภัย ทุกครั้งที่มีการชำรุดเสียหาย
๓. ให้ดำเนินการฉีดล้างถนนตลอดเวลาเมื่อมีดินตกหล่นลงบนถนนเพื่อไม่ให้เกิดความสกปรกและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ประชาชน เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ประกอบการแนบท้ายข้อตกลงนี้
๔. ให้กำชับรถบรรทุกดินทุกคันให้ปิดผ้าใบกันดินหล่นจากรถบรรทุกดิน
๕. ให้กำชับผู้ขับรถบรรทุกดินทุกคนขับด้วยความระมัดระวัง ขับช้า ๆ เว้นระยะห่างระหว่างรถบรรทุกดินแต่ละคันให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้รถเล็กสามารถแซงไปก่อนได้ (บริเวณเขตชุมชนให้ขับตามความเหมาะสมความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
๖. ให้หยุดวิ่งรถบรรทุกดินในช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๘.๐๐ น. และในช่วงเวลา ๑๕.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
๗. ให้หยุดวิ่งรถบรรทุกดินในช่วงเวลาประกอบพิธีทางศาสนาทุกวันศุกร์เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๓๐ น.
๘. หากพบว่าการดำเนินการล้างถนนไม่สะอาดให้ผู้ประกอบการที่รับผิดชอบล้างจนสะอาด
         
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2566