Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
อบต.เกาะหมาก จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.เกาะหมากคัพ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
Responsive image
“ฟุตซอล อบต.เกาะหมาก คัพ ครั้งที่ ๓”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานของ นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้ดำเนินจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
"อบต.เกาะหมากคัพ" ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สนามฟุตซอล อบต.เกาะหมาก
บ้านหัวหิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
โดยมี นายประสาร อมราพิทักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นประธานในการเปิดพิธีการแข่งขันฯ
และมี นายสนธนา เหล็มเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.เกาะหมาก ชาวบ้าน เด็กๆเยาวชน
และผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๒๑ ทีมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งโครงการการแข่งขันฟุตซอล ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์:
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด
- เพื่อเสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอลให้แก่เยาวชนและประชาชน
- พัฒนามาตรฐานการกีฬาของท้องถิ่นเพื่อยกระดับให้ใกล้เคียงระดับสากล และเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา

ภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2566