Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานของ นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชนขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ในด้านการป้องกันและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย
และเพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังสาธารณภัย ต่างๆ โดยมีนายภัคเอื้ออิชนณ์ สอนสัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
มีนายปลื้มปิติ ด้วงฉุย และนายจีระศักดิ์ ไชยวรณ์ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง
มาเป็นวิทยากรถ่ายถอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2566