Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะหมาก
Responsive image
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะหมาก

วันอังคาร ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ เป็นต้นไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะหมาก ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน
"กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เมนูสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อเรียนรู้เทคนิคการเขียนโครงการและการจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการ คณะทำงาน
และแกนนำสุขภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจและบทบาทของการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติและจัดทำแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
 
ซึ่งมีนายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นประธานเปิดโครงการฯ
นายกำพล เศรษฐกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนประดู่ เป็นวิทยากร
ในโครงการฯ และมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะหมาก เข้าร่วมโครงการฯ
กันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ตำบลเกาะหมาก อำเภปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
         
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2566