Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
อบต.เกาะหมาก ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 7 ล้านตัว ลงสู่ทะเลสาบ ณ กลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาบ้านน้ำบ่อหมาก
Responsive image
"ทะเลสาบจะอุดมสมบูรณ์ ถ้าเราช่วยกันฟื้นฟูและรักษา"
"อบต.เกาะหมาก ปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม 7 ล้านตัว ลงสู่ทะเลสาบ"
 
งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ในวันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ กลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาบ้านน้ำบ่อหมาก หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
 
โดยการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าฯพัทลุง ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ
พร้อมด้วย ปลัดจังหวัด ประมงจังหวัด นายอำเภอปากพะยูน ปลัดอาวุโสอำเภอปากพะยูน
ท้องถิ่นอำเภอปากพะยูน หัวหน้า​หน่วย​ป้องกัน​และ​ปราบปราม​ประมง​น้ำจืด​พัทลุง​ ประมงอำเภอ
เข้าร่วมโครงการฯ

 
ร่วมด้วยบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
นำโดย นายภัคเอื้ออิชณ์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ครู ลูกจ้าง อบต.เกาะหมาก
ร่ามด้วยผู้น้ำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหน้าที่จาก ปตท. อพท. และ ประชาชน
ในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในครั้งนี้

 
นอกจากนี้ ทางศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก ยังได้รับการสนับสนุนแม่พันธุ์กุ้งจำนวน 10 ตัว
จากแพปลา ชาวประมง และชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ และ หมู่ที่ 7 บ้านเขาชัน
ตำบลเกาะหมาก 
ซึ่งทางศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมากจะนำแม่พันธุ์กุ้งที่ได้ มาทำการสลัดไข่
และเพาะเลี้ยงพันธุ์ลูกกุ้ง เพื่อทำการปล่อยลงสู่ทะเลสาบในครั้งถัดไป และจะคืนแม่พันธุ์กุ้งกลับคืน
ผู้สนับสนุนหลังแม่พันธุ์สลัดไข่ (ธนาคารกุ้ง ทางศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก)
อบต.เกาะหมาก ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
(กุ้งก้ามกราม)

 
ขอบคุณกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาบ้านน้ำบ่อหมาก บ้านสวนกะเศก
หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้
 
ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก
"คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ทะเลสาบ
คืนความสุขให้ชาวเกาะหมาก"
 
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566