Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.เกาะหมาก ลงพื้นที่รับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปี 2566
Responsive image
ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.เกาะหมาก ลงพื้นที่รับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ 
ประจำปี 2566 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.เกาะหมาก
ลงพื้นที่รับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ โดยการลงพื้นที่ตามบ้านเรือน และร้านค้า ทุกหมู่บ้าน
ในตำบลเกาะหมาก ตามรายชื่อผู้ที่ต้องชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ซึ่งการลงพื้นที่รับชำระภาษีป้ายนั้น จะมีการลงพื้นที่รับชำระทุกหมู่บ้าน
เริ่มวันแรก วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 ณ หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา ตำบลเกาะหมาก
และจะลงหมู่บ้านอื่นๆถัดไปเรื่อยๆ ตามวันที่กำหนดในตาราง ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00 -12.00
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ กองคลัง อบต.เกาะหมาก โทร 074-829781 ต่อ 103
ในวันและเวลาราชการ
         
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566