Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ผู้ว่าฯ พัทลุงเยี่ยมชมศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ระบบ Smart City อบต.เกาะหมาก และบริบทพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
Responsive image
ผู้ว่าฯ พัทลุงเยี่ยมชมศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ระบบ Smart City
อบต.เกาะหมาก และบริบทพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

 
วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะ
เดินทางมายังตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
โดยมีวรินทร ทองขาว นายอำเภอปากพะยูน
นายสมยศ จิตเที่ยง ปลัดอาวุโสอำเภอปากพะยูน
นายกอบชนม์ บริเพ็ชร ประมงอำเภอปากพะยูน
นายไพโรจน์ เพชรตีบ นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ขำผุด ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน
และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ
พร้อมด้วย นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายก อบต.เกาะหมาก
คณะผู้บริหาร สามาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.เกาะหมาก
ร่วมด้วยเหล่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเกาะหมาก
ร่วมกันต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะ กันอย่างอบอุ่น
 
โดยการเดินทางมาตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูนในครั้งนี้ ท่านผู้ว่าฯ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม
และรับฟังระบบการบริหารจัดการ และการดำเนินงาน
ของศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และศูนย์เพาะชำกล้าไม้
อบต.เกาะหมาก ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน
จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เพื่อเยี่ยมชม ระบบ Smart City
อบต.เกาะหมาก 
ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบกระจายเสียงไร้สาย
และระบบกระจายสัญญาน Wifi ทั่วทั้งตำบล 
เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก
ซึ่งในการนี้ท่านผู้ว่าฯ ยังได้กล่าวทักทายพี่น้องประชาชนตำบลเกาะหมาก ผ่านระบบกระจายเสียงไร้สาย
Smart City ของ อบต.เกาะหมาก

 
หลังจากนั้นท่านผู้ว่าฯ และคณะ ได้เดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชมบริบทพื้นที่ในตำบลเกาะหมาก
โดยได้เดินทางไปยังวัดเกาะโคบ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ 

และแวะสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ณ หัวแหลมเขาชั้น หมู่ที่ 7 บ้านเขาชัน


 
         
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566