Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์เพาะชำ อบต.เกาะหมาก
Responsive image
#ทำความดีด้วยหัวใจ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
นายประสาร อมราพิทักษ์ รองนายก อบต.เกาะหมาก
นายศุภกร ทองขวัญ รองนายก อบต.เกาะหมาก
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก
ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ร่วมกันทำกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยการปลูกต้นกล้วย จำนวน 100 ต้น และต้นมะพร้าว จำนวน 30 ต้น
ณ บริเวณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ อบต.เกาะหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะหมาก
 
#เริ่มปลูกต้นไม้วันนี้ ร่มรื่นในวันหน้า


ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต. เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2566