Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
Responsive image
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี
วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566
ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
นำโดย นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.เกาะหมาก ร่วมแรงร่วมใจกัน
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ตำบลเกาะหมากและพื้นที่ใกล้เคียง
ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าแสดงออก พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาท
และหน้าที่ของตนเองที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง
ซึ่งการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้มีเด็กๆ ในพื้นที่ตำบลเกาะหมากและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก
มีการแสดงจากน้องๆเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะหมากมามอบสีสันและความสุข
มีซุ้มกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้น้องๆหนูๆได้ร่วมสนุกและเรียนรู้
มีการทำกิจกรรม เล่นเกมส์ ตอบคำถาม และจับฉลาก เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย
รวมทั้งรับทุนการศึกษาจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.เกาะหมาก
อีกทั้งยังเต็มอิ่มกับขนม อาหาร เครื่องดื่มที่มีไว้บริการ

ภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2566