Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
อบรมเชิงปฏิบัติการโมเดลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
Responsive image
วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง


นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.เกาะหมากเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการโมเดลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐาน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในพื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ร่วมกำหนดทิศทางการยกระดับพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้แนวทางในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
และออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของพื้นที่โดยการเพิ่มมูลค่า
และยกระดับชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากต้นทุนอัตลักษณ์
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565