Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
อบรมเชิงปฏิบัติการโมเดลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
Responsive image
วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง


นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.เกาะหมากเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการโมเดลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐาน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในพื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ร่วมกำหนดทิศทางการยกระดับพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้แนวทางในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
และออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของพื้นที่โดยการเพิ่มมูลค่า
และยกระดับชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากต้นทุนอัตลักษณ์
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565