Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
อบต.เกาะหมาก ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 5 ล้านตัว ลงสู่ทะเลสาบ
Responsive image
"อบต. เกาะหมาก ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 5 ล้านตัว ลงสู่ทะเลสาบ"
งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก
จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ลงสู่ทะเลสาบ
ในวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง หมู่ที่ 2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
ซึ่งท่านรองผู้ว่าฯได้กล่าวชื่นชมกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ของ อบต.เกาะหมาก
เพราะถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ นอกจากนี้ท่านยังได้แนะนำให้ทางศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำพัฒนาและต่อยอดโครงการ
โดยการ เพาะพันธุ์สัตว์น้ำชนิดอื่นเพิ่มเติมอีกด้วย
ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก

"คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ทะเลสาบ
คืนความสุขให้ชาวเกาะหมาก"

ภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2565