Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
อบต.เกาะหมาก ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 5 ล้านตัว ลงสู่ทะเลสาบ
Responsive image
"อบต. เกาะหมาก ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 5 ล้านตัว ลงสู่ทะเลสาบ"
งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก
จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ลงสู่ทะเลสาบ
ในวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง หมู่ที่ 2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
ซึ่งท่านรองผู้ว่าฯได้กล่าวชื่นชมกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ของ อบต.เกาะหมาก
เพราะถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ นอกจากนี้ท่านยังได้แนะนำให้ทางศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำพัฒนาและต่อยอดโครงการ
โดยการ เพาะพันธุ์สัตว์น้ำชนิดอื่นเพิ่มเติมอีกด้วย
ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก

"คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ทะเลสาบ
คืนความสุขให้ชาวเกาะหมาก"

ภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2565