Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
Responsive image
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2565
ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.เกาะหมาก หมู่ที่ 5 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรินทร ทองขาว นายอำเภอปากพะยูน
เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมลอยกระทง
ร่วมกับ
นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.เกาะหมาก
รวมทั้งเด็กๆ ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ที่มาร่วมกิจกรรม และเที่ยวงานส่งเสริมประเพณี ลอยกระทง
ที่ทาง อบต.เกาะหมากจัดขึ้นในครั้งนี้

 
สำหรับไฮไลท์ของงานลอยกระทงในครั้งนี้ ที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้คือ
การประกวดนางนพมาศบานไม่รู้โรย
โดยเป็นการประกวดจากตัวแทนผู้สูงอายุจากแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในตำบลเกาะหมาก
ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นางนพมาศตัวแทนจากหมู่ที่ 11 บ้านเกาะหมากเมืองใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ นางนพมาศตัวแทนจากหมู่ที่ 10 บ้านหัวหิน
รางงวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ นางนพมาศตัวแทนจากหมู่ที่ 1 บ้านท่าวา
และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางนพมาศตัวแทนจากหมู่ที่ 9 บ้านน้ำบ่อหมาก
 
นอกจากกิจกรรมการประกวดนางนพมาศบานไม่รู้โรยแล้ว
ยังมีกิจกรรมการแสดงอีกมากมาย ที่มาร่วมมอบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสนุกสนาน ได้แก่
การแสดงของหนูน้อยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภัทราราม และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกาะหมาก
การแสดงมโนราห์ จากคณะมโนราห์บ้านปากบางนาคาราช
การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน บ้านปากบางนาคาราช
การแสดงชุด หงส์ฟ้า จากโรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์)
การแสดงไลน์แดนซ์ จากกลุ่มเกาะหมากไลน์แดนซ์ (บ้านเกาะหมาก)
และกลุ่มภูมิใจเกาะหมากไลน์แดนซ์ (บ้านแหลมกรวด)

 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าทุกฝ่าย ที่ร่วมกันจัดงาน เพื่อมอบรอยยิ้ม ความสุข ความสนุกนาน
และร่วมกันร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "ลอยกระทง" ให้คงอยู่คู่ชาวตำบลเกาะหมากสืบไป

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565