Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสาธารณะ โดยการเดินเท้า หิ้วถุง เก็บขยะสองข้างทาง
Responsive image
"เกาะหมากสะอาดน่ามอง ด้วยสองมือเรา"
 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. 
นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ทุกกองงาน ของ อบต.เกาะหมาก
พร้อมด้วยเด็กๆ ชาวบ้านจิตอาสา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสาธารณะ
โดยการเดินเท้า หิ้วถุง เก็บขยะสองข้างทาง
ตั้งแต่สะพานเกาะหมาก-ปากพะยูน ถึงสามแยกเกาะนางคำ
ซึ่งถือเป็นถนนสายหลักในการเข้าสู่ตำบลเกาะหมาก หรือประตูสู่เกาะหมาก

อบต. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ชาวเกาะหมาก...ทุกคน...ทุกวัย...ทุกชุมชน...ทุกหมู่บ้าน...
ร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้แก่ตำบลเกาะหมากของเรา
โดยการทิ้งขยะลงถัง ไม่ทิ้งขวดน้ำ ถุงพลาสติก หรือขยะใดๆ ลงสองข้างทาง ระหว่างสัญจร...ฯ
เพื่อความสะอาดตา เจริญใจ ในชีวิตความเป็นอยู่ ของเราทุกคน คนเกาะหมากครอบครัวเดียวกัน
         
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565