Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้าน บ้านท่าวา เพื่อทำความเข้าใจโครงการ Kohmak Smart City หรือ เกาะหมากเมืองอัจฉริยะ
Responsive image
เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้าน บ้านท่าวา เพื่อทำความเข้าใจ
โครงการ Kohmak Smart City หรือ เกาะหมากเมืองอัจฉริยะ


"สร้างความเข้าใจ ในทุกแนวทาง เข้าถึงทุกอย่าง เพื่อความรวดเร็ว"


วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน
เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก ลงพื้นที่พบปะ พูดคุย กับชาวบ้าน บ้านท่าวา
เพื่อทำความเข้าใจ ให้ความรู้ และคำแนะนำ ในเรื่อง....
- โครงการ Kohmak Smart City หรือ เกาะหมากเมืองอัจฉริยะ
- การใช้งาน แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) สำหรับแจ้งซ่อม ร้องเรียน
  และบริหารจัดการปัญหาชุมชน
- การใช้งาน ไลน์ Official Account (OA) เพื่อสอบถาม ร้องเรียนร้องทุกข์
  และติดตามข้อมูลข่าวสารในตำบล
- การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโชยน์ที่ดินว่างเปล่า รวมทั้งการจ่ายภาษีที่ดิน และ ภาษีป้าย
- Smart Kids การเพิ่มศักยภาพให้แก่เด็กปฐมวัย
- กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565
- พรบ. ควบคุมอาคาร และ พรบ. ขุดดินถมดิน
รวมทั้งรับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยในเรื่องอื่นๆให้แก่ชาวบ้าน

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต. เกาะหมาก
 
         
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2565