Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้แห่งชาติ
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้แห่งชาติ
และสือเนื่องโครงการ “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น"


เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี 
เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ที่มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ
โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) 300 ต้น
ในวันศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.
ณ ถนนสายเกาะหมาก ตั้งแต่ที่ทำการ อบต.เกาะหมาก ถึง บ้านเกาะหมากเมืองใหม่ หมู่ที่ 11

ซึ่งกิจกรรมในครั้งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน จิตอาสา ผู้นำชุมชน ในตำบลเกาะหมาก 
พร้อมด้วยบุคลากร อบต.เกาะหมาก ทุกกองงาน ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันปลูกต้นไม้
เพื่อแสดงความกตัญญูต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ที่ทรงงานพัฒนาชนบทโดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติ #เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ

และถือเป็นการต่อเนื่องโครงการ “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น"
โดยบุคลากร อบต.เกาะหมาก ทุกระดับ ทุกกองงาน และทุกคน
จะเป็นต้นแบบ นำร่อง ชักชวนประชาชนชาวเกาะหมาก ทุกหมู่บ้าน มาร่วมกัน
ปลูกต้นไม้หน้าบ้านให้น่ามอง ริมถนนให้น่าเที่ยวชม

เป้าหมาย เกาะหมาก พัทลุง เหลืองทั้งตำบล อยู่ไม่ไกล
ถ้าพ่อแม่พี่น้องชาวเกาะหมาก ผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ
และภาคธุรกิจ ในพื้นที่เกาะหมาก ของเรา
มาร่วมด้วยช่วยกัน ปลูก รักษ์ สิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต. เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2565