Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก ลงพื้นที่มอบถังขยะให้แก่ชาวบ้าน
Responsive image
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก
ลงพื้นที่ เพื่อมอบถังขยะให้แก่ชาวบ้านที่ยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ขอถังขยะ 
จากทาง อบต.เกาะหมาก เพื่อใช้ทิ้งขยะตามบ้านเรือน


หากพี่น้องประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะขอถังขยะวางตามบริเวณบ้านเรือน 
สามารถเขียนคำร้องแจ้งความประสงค์ได้ ณ ที่ทำการ อบต.เกาะหมาก ด้วยตัวท่านเอง
หรือติดต่อ สมาชิกสภา อบต.เกาะหมาก ของแต่ละหมู่บ้าน
เพื่อกรอกรายละเอียดแบบคำร้องแจ้งความประสงค์ขอถังขยะ
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้แจ้งความประสงค์จำนวน 1 ฉบับ

"ชุมชนจะน่าอยู่ ถ้าเรารู้จัก ทิ้งขยะให้ลงถัง"
มาร่วมกันกำจัด และลดปริมาณขยะ โดยเริ่มจากการทิ้งขยะให้ลงถัง
         
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2565