Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต.เกาหมาก ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ พร้อมกันทั้งตำบล
Responsive image
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้ง 11 หมู่บ้าน
ใน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้สูงอายุ คนเฒ่าคนแก่ และผู้พิการ
ไม่ต้องลำบากเดินทางมารับเงินด้วยตัวเอง 
โดยการให้เจ้าหน้าลงจ่ายเงินให้ ผู้สูงอายุ คนเฒ่าคนแก่ และผู้พิการ ถึงบ้านเรือน 

นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้ว ยังสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
และถือเป็นการเยี่ยมเยียนถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ คนเฒ่าคนแก่ คนพิการ อีกด้วย

"อบต.เกาะหมาก บริการด้วยใจ"

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2565