Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ณ หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านเกาะหมาก โดย ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก
Responsive image
"อบต.เกาะหมาก ปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม 10 ล้านตัว ลงสู่ทะเลสาบ ต้อนรับปีงบประมาณ 2566"

งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก
จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม)ประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านเกาะหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โดยมีตัวแทนจากหลายภาคส่วน หน่วยงาน ทั้งในและนอกตำบล เข้าร่วมโครงการ
นำโดย นายวรินทร ทองขาว นายอำเภอปากพะยูน และคณะฝ่ายปกครองอำเภอปากพะยูน
พร้อมด้วย หัวหน้า​หน่วย​ป้องกัน​และ​ปราบปราม​ประมง​น้ำจืด​พัทลุง​ 
ประมงอำเภอปากพะยูน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน
หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านเกาะหมาก และ หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง
รพ.สต. โรงเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ชาวประมงจิตอาสา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก 
ร่วมด้วย ช่วยกัน ปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 10 ล้านตัว ลงสู่ทะเลสาบ 

นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายก อบต. เกาะหมาก กล่าวว่า การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามมีวัตถุประสงค์ 
    - เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลสาบ ปรับสมดุลทางธรรมชาติ และเพิ่มปริมาณพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
    - พัฒนาระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพประมงและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
    - สร้างการรับรู้สู่ตำบลเกาะหมาก และส่งเสริมการท่องเที่ยว
    - สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ ทั้ง ภาครัฐ และ ภาคชุมชน 
      โดยจะเร่งพัฒนาศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ของ อบต.เกาะหมาก ให้เป็นโมเดลท้องถิ่น และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ เยาวชน ชาวบ้าน ชาวประมง และหน่วยงานอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน และเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

ขอขอบคุณ หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านเกาะหมาก ที่ให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อใช้ในการปล่อยพันธุ์กุ้งในครั้งนี้

ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก
"คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ทะเลสาบ คืนความสุขให้ชาวเกาะหมาก"


ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565