Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
บุคลากร อบต.เกาะหมาก พร้อมใจร่วมกิจกรรม ในวันพระราชทานธงชาติไทย
Responsive image
"ธงชาติและเพลงชาติไทย คือสัญลักษณ์ของความเป็นไทย"
บุคลากร อบต.เกาะหมาก พร้อมใจร่วมกิจกรรม ในวันพระราชทานธงชาติไทย


วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศให้ ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย
ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ และใช้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมัติเห็นชอบ
ให้วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็น "วันพระราชทานธงชาติไทย"
โดยให้เริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแรก
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ 
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นำโดย นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก 
พร้อมเพรียงกันยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย บริเวณหน้าเสาธง อบต.เกาะหมาก
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในธงชาติไทย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565