Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
อบต. เกาะหมากร่วมสนับสนุนการประกวด"หมรับร่วมใจชุมชน" สืบสานประเพณีเดือนสิบ
Responsive image
เดือนสิบ หยิบประเพณี มาสืบสาน สร้างสรรค์ชุมชนวิถีพุทธ
และต่อยอดศิลปะ การจัดหมรับ สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


งานประเพณี "วันสารทเดือนสิบ" ณ วัดภัทราราม (แหลมกรวด) ศูนย์รวมใจชุมชน 4 หมู่บ้าน
มีลูกหลานต่างถิ่น และศรัทธาใกล้ไกล มาร่วมงานกันมากมาย เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้อีกด้วย 

ในส่วนของกิจกรรมการประกวด "หมรับร่วมใจชุมชน" ณ วัดภัทราราม (แหลมกรวด) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนทุกปี 
ซึ่งในปี 2565 นี้ วัน สารทเดือนสิบ (หนหลัง) วันส่งตายาย (แรม 15 ค่ำ เดือน 10)
ตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2565 มีชุมชนจัดหมรับ เข้าร่วมประกวดกันอย่างพร้อมเพลียง

โดย นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ไปร่วมงานบุญเดือนสิบ กับชุมชน
และมอบเงินรางวัล พร้อมกันนี้ ประธานสภา สุพัด จันทร์สว่าง พร้อม สมาชิก อบต. ทั้ง 4 หมู่บ้าน 
และเจ้าหน้าที่ จากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมในกิจกรรม สืบสานประเพณีเดือนสิบ กับวัดและชุมชน
จนได้ภาพอย่างงดงามประทับใจ...

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2565