Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
เกาะหมากจะสดใส เมื่อใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น
Responsive image
"เกาะหมาก จะสดใส  เมื่อใส่ใจ สิ่งแวดล้อม "
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ทำโครงการต่อเนื่อง...
“รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น"


วันศุกร์ 23 กันยายน 2565
ช่วงเวลาเย็นๆใกล้เลิกงาน ณ ถนนสายหลัก สู่เกาะหมาก
ตั้งแต่ สามแยกเกาะนางคำ ถึง บริเวณโรงน้ำปลา (หมู่ 6 บ้านเกาะหมาก)
บุคลากร อบต.เกาะหมาก ทุกระดับ ทุกกองงาน และทุกคน
เป็นต้นแบบ นำร่อง ชักชวนผู้นำชุมชน ประชาชนชาวเกาะหมาก ทุกหมู่บ้าน
มาร่วมกัน ปลูกต้นไม้หน้าบ้านให้น่ามอง ปลูกต้นไม้ ริมถนนให้น่าเที่ยวชม
สู่เป้าหมาย! เกาะหมาก พัทลุง เหลืองทั้งตำบล

ขอเชิญชวน ประชาชนชาวเกาะหมาก ผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ
และภาคธุรกิจ ในพื้นที่เกาะหมาก มาร่วมด้วยช่วยกัน ปลูก รักษ์ สิ่งแวดล้อม
โดยสามารถขอรับ พันธุ์ต้นทองอุไร ได้ ฟรี! ที่ สำนักปลัด อบต.
โดย ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ อบต.เกาะหมาก

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต. เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2565