Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ท่องเที่ยวชุมชนเกาะหมาก ก้าวสู่การมีส่วนร่วมของ อบต.เกาะหมาก โดยการสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัย 9 ราชมงคล (มทร.)
Responsive image
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม อบต.เกาะหมาก

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นำโดย ดร.อนิวรรต หาสุข
และคณะ และ คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล


ได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับตัวแทนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลเกาะหมาก และเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เพื่อติดตาม หนุนเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมและพร้อมใช้
กับการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนในการตัดสินใจการเดินทางท่องเที่ยว และยกระดับการท่องเที่ยว
โดยชุมชนในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก นวัตกรรมท่องเที่ยว เกาะหมาก...โก้มาก!ที่ได้พัฒนาไว้โดย
ทีมวิจัย มทร. เพื่อปรับปรุงข้อมูลพัฒนาต่อสู่ระบบกลางท่องเที่ยว Tourism Service and Learning
Innovation Platform (Trinitytrip.com)

เพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารการท่องเที่ยวตำบลเกาะหมาก ให้เหมาะสม ถูกต้อง อับเดท
และพร้อมใช้กับการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ ตำบลเกาะหมาก ต่อไป

ในโอกาสนี้ นาย ภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวตำบลเกาะหมาก ให้เด่นชัดเป็นรูปธรรมมาขึ้น
และให้ความสำคัญกับกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ
ได้เข้าร่วมเปิดโครงการ และมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลงานท่องเที่ยว
เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดของโครงการ

พร้อมกันนี้ คณะนักวิจัย มทร.อีสาน และ คณะนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มท่องเที่ยว
ประมงเชิงอนุรักษ์โซนบ้านช่องฟิน และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก
ที่จะมีแนวทางพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้กับนักท่องเที่ยว และหน่วยงานต่างๆ
ในกระบวนการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม หรือ กุ้งสามน้ำ อาหารที่โดดเด่นของตำบลเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง
ในด้านการท่องเที่ยว และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565