Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการอบรมสัมนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
จัดอบรมสัมนา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 
ประเด็นการประชุมสัมนาแบบติวเข้ม! วาระแห่งตำบลเกาะหมาก
● องค์ความรู้ในการขับเคลื่อน ตำบลเกาะหมาก สู่ เมืองอัจฉริยะ Smart City
โดย นายพิชัย ยิ้มละมัย ปลัด อบต.เกาะหมาก 
● แผนการพัฒนา เชิงยุทธศาสตร์ สสส. สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน
โดยมี นายฉลอง คงใหม่ นายก อบต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง มาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจ

พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรมภายใน กีฬาสีสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก 2565
เพื่อคละเคล้าสานสัมพันธ์ระหว่างกองงานต่างๆ
ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบต.เกาะหมาก ทุกคน ทุกกองงาน ทุกภาคส่วน

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565