Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
อบต.เกาะหมาก พัทลุง มุ่งสู่แผนพัฒนา เมืองอัจฉริยะ พิธีส่งมอบโครงการ Smart City โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT)
Responsive image
๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
ได้จัดพิธีส่งมอบโครงการ Smart City ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีมอบโครงการ
โดยมี นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นผู้รับมอบ
และ นางสาวอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคใต้
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายงานและปฏิบัติการลูกค้า ๓
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ

โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่นในเขต อ.ปากพะยูน เกาะนางคำ ปลัดอาวุโสอำเภอปากพะยูน คณะผู้บริหาร อบต.เกาะหมาก
หัวหน้า รพ.สต. สอ.บต. สภ.เกาะนางคำ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าหน่วยงานต่างๆในเขตพื้นที่ ต.เกาะหมาก 
หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก และ เจ้าหน้าที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดจ้าง (เซ่าซื้อ) ระบบ Smart City จากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
NT ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อการเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์
- ระบบกล้องวงจรปิด ๗๖ จุด ๑๖๖ กล้อง
- กล้องวงจรปิดสำหรับวิเคราะห์ป้ายทะเบียนรถยนต์ ๔ กล้อง
- ระบบเสียงตามสาย ๔๗ จุด
- ระบบ Wi-Fi ๖๗ จุด
- ระบบประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account หรือระบบ Smart Guide

ตามแผนพัฒนา เมืองอัจฉริยะ Smart City ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร และความปลอดภัย อันดับแรก

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565