Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
สายธรรมเกาะหมาก ธรรมะสัญจรฯ "ปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิต ตามหลักศีล ๕" ณ วัดเอก จ.สงขลา
Responsive image
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
จัดโครงการ "ปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิต ตามหลักศีล ๕"
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา และวันแม่แห่งชาติ
วันอาทิตย์ ที่ ๔-วันจันทร์ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕
ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดเอก ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ และตัวแทน
ชาวบ้านวิถีพุทธ จากทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้
โดยมีพระอาจารย์ วัดเอกเชิงแส เป็นพระวิทยากรให้หลักธรรม เป็นแนวทางในการ
"ดำเนินชีวิต ตามหลักศีล ๕" อย่างเข้มข้นในโครงการ ธรรมะสัญจรฯ ตลอดทั้ง ๒ วัน ๑ คืน

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

         
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565