Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
อบต.เกาะหมาก ร่วมกับ สสส. จัดอบรมโครงการ "ควบคุมปัญหาสารเสพติด และ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร"
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
โดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก
ได้จัดโครงการ "การควบคุมยาสูบและการแก้ไขปัญหาสารเสพติด"
และ "การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ขึ้น
ในวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00- 16.30 น.
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลเขาปู่ ภายใต้การสนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
สร้างเสริมสุขภาวะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเอง ในการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน
ของชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสารเสพติด บุหรี่ และการบริโภคแอลกอฮอล์  และลดอุบัติเหตุทางจราจร
รวมถึงได้ตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด บุหรี่ และ เหล้า ฯ

โดยมี นายประสาร อมราพิทักษ์ รองนายก อบต. เกาะหมาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก ผู้ปกครอง และ เด็กนักเรียนจากโรงเรียน
บ้านปากบางนาคราช เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

และมีวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ นำโดย ร.ต.อ.วิจิตร แก้วคงที่
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม  และ ร.ต.ท.ไมตรี เศรษฐรักษา รองสารวัตรสืบสวนฯ
พร้อมคณะ มาให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง"การควบคุมยาสูบและการแก้ไขปัญหาสารเสพติด"
และ "การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก

         
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565