Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบกระเบื้อง ช่วยเหลือบ้านเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุ (หมู่ 1 หมู่ 9)
Responsive image
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก
ด้วยความห่วงใย ณ จุดเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มีลมพายุพัดผ่าน
หมู่ 1 บ้านท่าวา และหมู่ 9 บ้านน้ำบ่อหมาก ซึ่งทำให้บ้านเรือนบางหลัง
ได้รับผลกระทบจากลมพายุ กระเบื้องหลังคาแตกหักจากแรงลม หรือกิ่งไม้หักหล่นใส่หลังคา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก ได้ออกสำรวจความเสียหาย
แล้วเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ หรือ วาตภัย
จึงได้จัดงบฉุกเฉิน! ให้ความช่วยเหลือ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน

โดย คณะผู้บริหาร อบต. เกาะหมาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด
ได้มอบหมายให้ สิบเอกประสิทธิ์ สายวงศ์เปี้ย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ นำรถช่วยตัดต้นไม้ที่หล่นใส่หลังคา
และแจกจ่ายกระเบื้องพร้อมอุปกรณ์ ในการซ่อมแซมหลังคา ให้กับบ้านเรือนประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
หมู่ 1 บ้านท่าวา จำนวน 12 หลังคาเรือน
หมู่ 9 บ้านน้ำบ่อหมาก จำนวน 1 หลังคาเรือน
รวมจำนวน 13 หลังคาเรือน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565