Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการให้ความรู้ "กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน" สำหรับประชาชนตำบลเกาะหมาก
Responsive image
โครงการให้ความรู้ "กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน"
สำหรับประชาชนตำบลเกาะหมาก


งานกฎหมาย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ได้จัดโครงการให้ความรู้ กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ประจำปี ๒๕๖๕

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
การคุ้มครองสิทธิ และการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
และผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับตนเอง
และแนะนำต่อแก่ผู้อื่นได้

โดยจัดขึ้นทั้งหมด ๓ รุ่น ครอบคลุมประชากรทุกหมู่บ้าน คือ
(รุ่นที่ ๑) วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านเกาะหมากเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๑
(รุ่นที่ ๒) วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมหน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง บ้านช่องฟืน หมู่ที่ ๒
(รุ่นที่ ๓) วันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านหัวหิน หมู่ที่ ๑๐

โดยมี นายวีระพงศ์ ขาวขวงค์  พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นางสาวดารารัตน์ บุญเพชรแก้ว นักวิชาการยุติธรรม
นายนิติ วัฒนสิทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย 
และ นางสาวอสมา ปานดำ นิติกร จาก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง
มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่พี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ

#ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565