Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ลงสู่ทะเลสาบ ณ โรงเรียนบ้านเกาะเสือ โดย ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก (4 ส.ค. 65)
Responsive image
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ลงสู่ทะเลสาบ ประจำปี 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ริมทะเลสาบ โรงเรียนบ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 8
ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
โดย ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก

โดยมี ว่าที่นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง ปลัดจังหวัดพัทลุง มาเป็นประธานเปิดโครงการ
พร้อมด้วย นายวรินทร ทองขาว นายอำเภอปากพะยูน และคณะฝ่ายปกครองอำเภอปากพะยูน

และมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลสาบในรอบนี้ ได้แก่...
ส่วนราชการในพื้นที่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด ประมงอำเภอปากพะยูน
สภ.เกาะนางคำ หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง รพ.สต. โรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน
ชาวบ้าน ชาวประมงจิตอาสา รวมทั้ง สมาชิกสภาฯ บุคลากร อบต.เกาะหมาก

นาย ภัคเอื้ออิชณน์ (จรูญ) สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
กล่าวรายงานถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก
ที่สามารถเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง และสามารถปล่อยลงสู่ทะเลสาบได้อย่างต่อเนื่อง
โดยในรอบนี้ มีการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามกว่า 4 ล้านตัว 
เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์สู่ทะเลสาบ สร้างรายได้ให้ชาวประมง สร้างความมั่นคงทางอาหาร
และส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีเล เกาะหมาก พัทลุง กลางทะเลสาบสงขลา

และขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ และคณะครูที่นำเด็กๆ
มาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกพันธุ์ คนรักษ์ทะเลสาบ รุ่นต่อไป... 


ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก
"คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ทะเลสาบ คืนความสุขให้ชาวเกาะหมาก"
         
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565