Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม อบต. ทำอะไร?
อบต.เกาะหมาก อบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักถิ่นเกาะหมาก ปี 65
Responsive image
" อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก...รักบ้าน รักชุมชน รักถิ่นเกาะหมาก "

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 
ณ ศาลาวัดบางนาคราช หมู่ที่ ๕ บ้านปากบางนาคราช ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ได้จัดโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี ๒๕๖๕
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
และการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยในชุมชน
เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในพื้นที่
ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอยในชุมชน รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในหมู่บ้านและชุมชน

โดย นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายก อบต.เกาะหมาก
นายประสาร อมราพิทักษ์ รองนายก อบต.เกาะหมาก
พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองงานต่างๆของ อบต.เกาะหมาก
ชาวบ้านจิตอาสา และเด็กๆนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้.

โดยมี นายรอศักดิ์ อาดำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มาเป็นวิทยากร
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี ๒๕๖๕

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565