Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม อบต. ทำอะไร?
อบต.เกาะหมาก สร้างเยาวชน สืบสานรำมโนราห์ จากมรดกภูมิปัญญาไทยใต้ สู่มรดกโลก UNESCO
Responsive image
โครงการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (รำมโนราห์) ประจำปี ๒๕๖๕
โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จ.พัทลุง


นายภัคเอื้ออิชณน์ (จรูญ) สอนสังข์ นายก อบต.เกาะหมาก
พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ครูโนรา ผู้ปกครอง และเด็กๆ
ร่วมในพิธีเปิด โครงการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (รำมโนราห์) ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เกาะหมาก ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

โดยโครงการฝึกซ้อมรำมโนราห์ จะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์
ระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน- ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕


ขอเชิญมาร่วมชมเป็นกำลังใจ ให้น้องๆยุวชน ตำบลเกาะหมาก ในการฝึกซ้อมรำมโนรา
ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาไทยภาคใต้ สู่มรดกมวลมนุษยชาติ โดย...
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียน ‘โนรา’ (Nora, Dance Drama in Southern Thailand)
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564)

Spirit of Nora "โนรา" จากมรดกภูมิปัญญา สู่มรดกมวลมนุษยชาติ
อบต.เกาะหมาก สร้างหน่อเนื้อ ยุวชนสืบสาน มรดกโนรา มีทักษะ มีอาชีพได้ต่อไป


ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565