Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี ๒๕๖๔
Responsive image
วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้มีโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้กราบเรียนเชิญ นายภูดิศ  ชนะวรรณโณ นายอำเภอปากพะยูน ร่วมเป็นประธานในพิธี และนายประดิษฐ์ จาริยะ
นายกองค์การบริหารว่วนตำบลเกาะหมาก กล่าวรายงานในโครงการ  ร่วมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้
1. เพิ่มแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
2. เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์กุ้งกุลาดำ ในทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพประมงและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
4. เพื่อเป็นการปรับสมดุลทางธรรมชาติให้กับท้องทะเล
         
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564