Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
Responsive image
       เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร อำเภอปากพะยูน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากและประชาชนทุกภาคส่วนในตำบลเกาะหมาก ได้กำหนดจัดทำแผนกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตำบลเกาะหมาก ประจำปี งบประมาณ 2562 (1 ตำบล 1 ครั้ง 1 เดือน ) โดยมีกิจกรรม พัฒนาถนน พัฒนาวัด พัฒนาโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บขยะสองข้างถนน สำหรับประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ได้กำหนดกิจกรรม จิตอาสา พระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตัดหญ้า เก็บขยะสองข้างทางถนน และพัฒนาโรงเรียนบ้านท่าวา หมู่ที่ 1
         
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562