Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ เกาะหมากเกมส์ ครั้งที่ ๑๐
Responsive image
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ เกาะหมากเกมส์
จัดทำขึ้นเพื่อประเมิลผลการดำเนินโครงการตามระเบียบของทางราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา และเพื่อเป็นการสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ประชาชนทุกกลุ่ม เพศ วัย รักการออกกำลังกายและเล่ากีฬา
 
วัตถุประสังค์ของการจัดกิจกรรม
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
2.เพื่อให้กีฬา เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิดใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิดสำนึกและปลูกฝังให้ประชาชนทุกกลุ่ม เพศ วัยรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
4.เพื่อให้การกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู๋คณะ รูัจักการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จ
5.เพื่อให้ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม ห่างไกลยาเสพติด
 ฯลฯ
         
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th