Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ครั้งที่ ๑๔
Responsive image
การจัดงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ "ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ได้ร่วมกับ ภาครัฐและภาคประชาชนได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ซึ่งเมื่อปี ร.ศ. 108 (พ.ศ. 2432)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทางชลมารคประพาสเมืองพัทลุงและหัวเมืองพัทลุง มลายู ซึ่งเส้นทางที่พระองค์เสด็จประทับแรม คือ หมู่ เกาะสี่-เกาะห้า อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง ดังปรากฎข้อความในพระราชหัตเลขา จดหมายเหตุ ร.ศ.108 พระองค์เสด็จออกจากเมืองสงขลาสู่หมู่เกาะสี่-เกาะห้า ในวันที่ 22 กรกฎาคม ประทับแรมอยู่ที่นั้นถึงวันที่ 24 กรกฎาคม และเสด็จฯ ไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ  ทั้งบนเกาะและในเมืองพัทลุง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินการจัดงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ "ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ขึ้น
 
         
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th